Föräldramöte åk 1-3, 6-9

Plats:
I respektive klassrum

Datum:
6 september

Startar: 00:00