Föräldramöte för blivande elever HT 16

Plats:
Förskoleklass D-gård

Datum:
17 maj

Startar: 18:00