Föräldrarepresentantmöte

Plats:
Personalrummet

Datum:
20 september

Startar: 18:30
Slutar: 20:00

Dagordning:

  • Val av sekreterare
  • Information om verksamheten
  • Utvärdera skolstarten
  • Diskutera fram förslag till frågor som ska tas upp under föräldrar representants möten.