Informationsmöte för blivande förskoleklasselever

Plats:
Skolans matsal

Datum:
17 januari

Startar: 18:00