Föräldramöte nya förskoleklasser

Plats:
Personalrum

Datum:
19 januari

Startar: 18:30

Information för blivande förskoleklassbarn ht 2016