Skolavslutning Åk 6-9

Plats:
S:t Pers kyrka

Datum:
8 juni

Startar: 16:00

Vårdnadshavare välkomna.