Skolavslutning F-5 + FBK 4-7

Plats:
S:t Pers kyrka

Datum:
9 juni

Startar: 00:00

Kl. 8:30 - F - 1

Kl. 9:30 - Åk 4-5 + FBK 4-7

Kl. 10:30 - Åk 2-3

Vårdnadshavare välkomna.